รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

ลัดคิวหมอ – 03/01/65 | by RAMA Channel

อย่าปล่อยให้เด็กสูด PM 2.5 บ่อย ๆ
เสี่ยงต่อพัฒนาการทางสมองของลูกโดยตรง

ติดตามเรื่องราวได้ในรายการลัดคิวหมอรามาฯ รายการที่คุณสามารถแช็ตถาม หรือโทรถามหมอแบบสด ๆ ได้โดยไม่ต้องต่อคิว

วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 เวลา 17.00 – 18.00 น
📞 0-2354-7105