รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

รู้ก่อนลด ! โปรตีนช่วยลดน้ำหนักจริงเหรอ ?

ความอ้วนถือเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ของคนสมัยนี้ หลายคนก็ลองหาสูตรการลดน้ำหนักมากมายมาใช้ บ้างก็ว่าให้กินแบบโน้นให้กินแบบนี้จะให้ลดน้ำหนักได้ ทางรามาแชนแนลเห็นแล้วจึงรวบรวมบางคำถามที่น่าสนใจไปคุยกับ รศ. พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกุลชัย จากสาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ช่วยไขความกระจ่าง ทั้ง

👉 การกินโปรตีนช่วยลดความอ้วนจริงหรือไม่ ?
👉 กินแต่ผักช่วยลดน้ำหนักได้ดีกว่าจริงหรือไม่ ?
👉 ผลไม้กินเท่าไรก็ไม่อ้วนจริงหรือ ?
👉 แล้วใครที่ต้องการโปรตีนมากกว่าปกติ ?
👉 เราสามารถกินโปรตีนแบบผงเสริมแทนการกินแบบปกติได้หรือไม่ ?

คลิปนี้ดูจบ ครบถ้วนทุกข้อสงสัยเลยล่ะ