รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

พบหมอรามา: อันตรายจากผลข้างเคียงยาไมเกรน | 19 เม.ย. 59

Rama Update – พบกับ อ.นพ.ธเนศ แก่นสาร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กับเรื่องของการทานยา  รักษาโรคไมเกรน  หากรับประทานร่วมกับตัวยาอื่นบางชนิด จะมีผลข้างเคียง มือเท้าดำต้องตัดทิ้ง หรือบางรายเสียชีวิตรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไร

Big Story – ปัจจุบันฝ่ายโภชนาการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาในหลายๆด้าน เพื่อให้องค์กรเจริญก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สิ่งที่หน่วยงานได้พัฒนาขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด
แขกรับเชิญ: คุณธัญวรินทร์ ตั้งเสริมวงศ์ หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

Check Case – พบกับ คุณแดง ทองสัมผัส น้อยวัฒนะ ผู้ที่ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบตัน ไม่สามารถใช้งานร่างกายทางซีกขวาได้ เพราะอ่อนแรง ซึ่งคุณลุงแดงก็ป่วยมาตั้งแต่ปี 2543 แต่ยังคงต้องกายภาพบำบัดจนถึงปัจจุบัน