รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

ยอดติดโอมิครอนพุ่ง ! รับมืออย่างไร

หลังมีการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ในบ้านเรา ทำให้เชื้อสายพันธุ์นี้ได้รับความสนใจจากคนทั่วไปเป็นอย่างมาก รามาแชนแนลจึงรีบติดต่อไปยัง ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล อาจารย์จากสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่ออัปเดตรายละเอียดเกี่ยวกับเชื้อสายพันธุ์นี้ ทั้ง

👉 อาการยอดฮิตของคนที่ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน
👉 ความรุนแรงของอาการเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่น
👉 สามารถตรวจหาเชื้อด้วยวิธีใดได้บ้าง
👉 ถ้าติดแล้ว ใช้ยาอะไรในการรักษา
👉 สถานการณ์แบบนี้ควรฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเลยมั้ย
👉 แล้วเราจะดูแลป้องกันตัวเองอย่างไรดี

ถ้าสิ่งเหล่านี้คือเรื่องที่ทุกคนส่งสัยล่ะก็ คลิกดูได้เลย