ภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุ ภัยหน้าร้อนที่ต้องระวัง

น้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างมากในร่างกาย เพราะส่งต่อไปที่ระบบไหลเวียนของเหลวและการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น หัวใจ ไต สมอง ทางเดินอาหาร กล้ามเนื้อ เนื่องจากอากาศในตอนนี้มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นมากทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำออกไปผ่านทางเหงื่อ เป็นจำนวนมาก มีโอกาสเสี่ยงภาวะขาดน้ำได้ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงยิ่งน่าเป็นห่วง
.
เพราะฉะนั้นจึงได้ไปขอความรู้ดี ๆ จาก ผศ. ผญ.อรพิชญา ศรีวรรโณภาส จากสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้บุตรหลานได้นำความรู้ไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่อไป
.
👉 ภาวะขาดน้ำคืออะไร ?
👉 ลักษณะอาการภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุ
👉 อันตรายจากภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุ
👉 วิธีการป้องกันภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุ
👉 วิธีการรักษาภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุ

อย่าลืมกดติดตามช่อง Rama Channel ที่น่าสนใจอีกมากมายได้ที่
Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/
Youtube: https://www.youtube.com/ramachannelTV
Line: https://page.line.me/ramathibodi