รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

พบหมอรามา:สังคมผู้สูงวัย I 14 เม.ย. 57

Rama Update –  ผศ.นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จะมาพูดคุยเกี่ยวกับสังคมผู้สูงวัยในประเทศไทย และการระมัดระวัง การดูแลผู้สูงวัยในฤดูร้อน พร้อมทั้งพูดคุยเกี่ยวกับอาการผมร่วงแบบไหนที่เข้าข่ายการเป็นโรค และสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการผมร่วง เช่น พันธุกรรม โรคประจำตัวต่างๆ ความเครียด การใช้สารเคมี รวมทั้งในการรักษาโรคมะเร็ง