รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

พบหมอรามา : ทานเค้กเสี่ยงอ้วนลงพุง I 1 ม.ค. 57

Rama Update – เปิดรับเทศกาลปีใหม่ปีนี้ ด้วยการอัพเดทเรื่องสุขภาพใกล้ตัวกับเรื่องของการรับประทานเค้ก ที่เทศกาลปีใหม่จะมีหลายคนนำมาเป็นของขวัญให้รับประทานกัน หลังรับประทานแล้วจะมีผลดี ผลเสีย ลงพุงกันหรือไม่ ต้องไปฟังกัน

Dr.Tech  – หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดโรคมะเร็ง โดย อ.ดร.นพ.ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร กลุ่มงานระบาดวิทยาคลินิกและชีวะสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ถอดเสื้อกาวน์ – ในคลิปรายการพบหมอรามาคลิปนี้เป็นเรื่องราวของโรค ลมชัก โดยมี อ.นพ.ปุณควะ ศรีเจริญ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล