ฝีดาษวานร น่ากลัวแค่ไหน !?

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา หลายคนมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคฝีดาษวานร จนกลัวว่าจะเกิดการระบาดซ้ำรอย ทางรามาแชนแนลจึงสอบถามไปยัง อ. พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด จากสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ช่วยมาเล่าเกี่ยวกับโรคนี้ให้ทุกคนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ทั้ง

👉 โรคฝีดาษวานร คืออะไร ?
👉 โรคนี้ถ้าเป็นแล้ว จะมีอาการอย่างไร ?
👉 แล้วมันอันตรายถึงชีวิตหรือไม่ ?
👉 มันระบาดได้ง่ายแค่ไหน เมื่อเทียบกับโควิด-19 ?
👉 งั้นประชาชนทั่วไป จะระวังตัวเองได้อย่างไร ?

คลายทุกข้อสงสัยแน่นอน คลิกดูได้เลย