รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

“ซิงค์ซัลเฟต” ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย : Rama Square ช่วง สาระปันยา 22 พ.ย.61 (3/3)

Daily Expert สาระปันยา
“ซิงค์ซัลเฟต” ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย
ภญ.อุษณีย์ สุขพิมลพรรณ
เภสัชกรงานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน ฝ่ายเภสัชกรรม

ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ออกอากาศสดผ่าน Facebook Fanpage เวลา 11.00-11.45 น. โดยคุณผู้ชมสามารถรับชมรามาแชนแนลได้ที่ช่อง True Visions 42 หรือ ทางเว็บไซต์ http://www.ramachannel.tv และ http://www.youtube.com/ramachanneltv
ออกอากาศวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561