รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

จิตคิดบวก “อาการทางจิต”ของคุณแม่หลังคลอด!! 11 เม.ย. 60 (4/4)

Rama Square ช่วง จิตคิดบวก
“อาการทางจิต”ของคุณแม่หลังคลอด!!
ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์
ออกอากาศสดผ่าน Facebook Fanpage เวลา 12.00 – 13.00 น.
โดยคุณผู้ชมสามารถรับชมรามาแชนแนลได้ที่ช่อง True Visions 42 หรือ
ทางเว็บไซต์ www.ramachannel.tv และ www.youtube.com/ramachanneltv