รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

ความรุนแรงของ “โรคหืด” แต่ละระดับ : พบหมอรามา ช่วง Rama Health Talk 23 ก.ค.61 (3/6)

Rama Health Talk
“โรคหืดขั้นรุนแรง” กับความอันตรายที่ต้องเจอ!
ช่วงที่ 1 พบกับ…ความรุนแรงของ “โรคหืด” (asthma) แต่ละระดับ
ผศ. นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์
สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ออกอากาศสดผ่าน Facebook Fanpage เวลา 12.00-13.00 น. โดยคุณผู้ชมสามารถรับชมรามาแชนแนลได้ที่ช่อง True Visions 42 หรือ ทางเว็บไซต์ http://www.ramachannel.tv และ http://www.youtube.com/ramachanneltv ออกอากาศวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561