รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

กินได้ กินดี ไม่มีอ้วน ตอน อ่านฉลาก | สารคดีสั้นให้ความรู้

อ่านฉลากก่อนซื้ออาหารหรือเครื่องดื่ม เพราะมันจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันหรือแคลอรีสูงได้