การดูแลและสื่อสารกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า : Rama Square ช่วง นัดกับ Nurse 6 ส.ค.61 (3/3)

Daily expert
นัดกับ Nurse
การดูแลและสื่อสารกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
คุณนันทนา สุขสมนิรันดร
พยาบาลวิชาชีพ
ส่วนงานบริการรักษาผู้ป่วยจิตเวชด้วยไฟฟ้า งานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ออกอากาศสดผ่าน Facebook Fanpage เวลา 12.00-13.00 น. โดยคุณผู้ชมสามารถรับชมรามาแชนแนลได้ที่ช่อง True Visions 42 หรือ ทางเว็บไซต์ http://www.ramachannel.tv และ http://www.youtube.com/ramachanneltv
ออกอากาศวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561