Tuesday , September 22 2020
Breaking News
Home / เรื่องน่ารู้ คู่สุขภาพ / ยากันล้ม สำหรับผู้สูงอายุ

ยากันล้ม สำหรับผู้สูงอายุ

การหกล้มสำหรับเด็ก อาจเป็นบทเรียนเพื่อสั่งสมประสบการณ์และสร้างให้เด็กมีความอดทน แต่ถ้าการหกล้มเกิดในผู้สูงอายุอาจกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต ก่อให้เกิดความพิการ หรือแม้กระทั่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเลยทีเดียว ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป จะมีแนวโน้มหกล้มร้อยละ 28-35 ต่อปีและจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 32-42 เมื่อก้าวเข้าสู่ปีที่ 70 เป็นต้นไป สามารถสรุปได้ว่าความเสี่ยงของการหกล้มจะมีมากขึ้นเมื่ออายุสูงขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือมีโรคประจำตัว เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือ มีปัญหาเรื่องการทรงตัว

ผู้สูงอายุหกล้ม เสี่ยงแค่ไหนต่อการเสียชีวิต
การหกล้มเบาๆ เช่นลุกจากเตียงแล้วหกล้มก้นกระแทก อาจส่งผลทำให้กระดูกสะโพกหรือกระดูกสันหลังหัก โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะกระดูกพรุน นอกจากนี้การหกล้มศีรษะกระแทกพื้น อาจทำให้เกิดภาวะเลือดออกในสมอง ซึ่งอาการกระดูกสะโพกหัก และเลือดออกในสมองสามารถส่งผลให้เกิดความพิการและการเสียชีวิตตามมา โดยพบว่าผู้สูงอายุที่หกล้มและมีกระดูกสะโพกหัก มีโอกาสเสียชีวิตภายใน 1 ปีถึงร้อยละ 20

หกล้มเพียง 1 ครั้ง คุณภาพชีวิตสูญหาย
เมื่อผู้สูงอายุหกล้มและกระดูกหัก พบว่า 1 ใน 5 ไม่สามารถกลับมาเดินได้อีกและบางส่วนต้องใช้รถเข็นตลอดไป ส่งผลให้ผู้สูงอายุสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเอง และต้องมีคนดูแลตลอดเวลา มีภาวะสับสน มีปัญหาการเคลื่อนไหวทำให้เกิดอาการซึมเศร้าตามมา ส่วนผู้สูงอายุที่เคยหกล้ม แม้ไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรง แต่จะเกิดอาการวิตก หวาดกลัวการหกล้มซ้ำ ทำให้ไม่กล้าใช้ชีวิตตามปกติ ทำให้คุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ ลดลงไปด้วย

เมื่อ 1 คนล้ม ไม่ใช่แค่ 1 คนเจ็บ
เมื่อผู้สูงอายุหกล้มแม้เพียงครั้งเดียว อาจส่งผลต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตอย่างมาก ในบางกรณีผู้สูงอายุไม่สามารถดูแลตัวเองได้อีก เลยทำให้ลูกหลานหรือญาติพี่น้องต้องลาออกจากงานเพื่อนมาดูแลผู้สูงอายุอย่างเต็มเวลาหรือจ้างผู้ดูแลพิเศษ ประมาณ 1 ใน 3 ของการหกล้ม จะนำไปสู่การบาดเจ็บตั้งแต่ระดับเล็กน้อยไปจนถึงรุนแรงมาก และพบว่าการหกล้มเป็นสาเหตุที่สำคัญของการเข้าโรงพยาบาลในผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป นอกจากนี้การบาดเจ็บจากการหกล้มทำให้ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนานกว่าการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่น โดยเฉพาะกรณีกระดูกสะโพกหัก ผู้ป่วยอาจต้องนอนโรงพยาบาลถึง 20 วัน ถ้าผู้ป่วยยิ่งมีอายุมากและมีโรคประจำตัว มีความเป็นไปได้ที่ต้องนอนโรงพยาบาลหรือนอนติดเตียงไปตลอดชีวิต

ราคา ค่าล้ม
จากการศึกษาในต่างประเทศพบว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้สูงอายุที่หกล้มสูงถึงแสนกว่าบาทต่อคน ต่อครั้ง หาก รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เกิดขึ้น เช่น รายได้ที่ครอบครัวต้องเสียไป เมื่อต้องออกจากงานมาดูแลหรือรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นหากต้องจ้างคนดูแล โดยประมาณการว่าอาจสูงถึง 1,200,000 ต่อคนต่อปีเลยทีเดียว

หกล้มเรื่องใหญ่ ป้องกันอย่างไร..
การหกล้มเกิดได้หลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง สภาพแวดล้อมในบ้าน การรับประทานยาบางชนิด และการใช้รองเท้าที่ไม่เหมาะสม มีหลักฐานทางวิชาการระบุว่าวิธีลดความเสี่ยงของการหกล้มที่สามารถทำได้ด้วยตนเองได้และค่าจ่ายน้อย และได้ผลมากที่สุด คือ การออกกำลังกาย เพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มความสามารถในการทรงตัว และการเดินซึ่งเป็นสาเหตุหลักของผู้สูงอายุ

นอกเหนือจากการออกกำลังกายพบว่า การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ การผ่าตัดต้อกระจกในผู้สูงอายุที่มีปัญหาการมองเห็นจากโรคต้อกระจก การให้วิตามินดีเสริมในผู้สูงอายุที่มีวิตามินดีพร่อง และการหยุดยาที่มีผลต่อจิตประสาททำให้ง่วงซึม หรือสูญเสียการทรงตัว ซึ่งวิธีการเหล่านี้ควรได้รับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์ ก่อนที่ผู้สูงอายุจะดำเนินการด้วยตนเอง

เติมกำลังใจ ก่อนไปเริ่มออกกำลังกาย

เมื่อพูดถึงการออกกำลังกายกับผู้สูงอายุ หลายท่านอาจกลัวว่าจะทำไม่ได้ กลัวจะเหนื่อยเกินไป กลัวเป็นอันตราย ปัจจัยเหล่านี้ล้วนทำให้ผู้สูงอายุหลายคนไม่ออกกำลังกาย จริงอยู่ที่ว่าการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ อาจก่อให้เกิดอันตรายหากปฏิบัติไม่ถูกต้อง แต่ถ้าไม่ออกกำลังกายเลย ผู้สูงอายุจะกลายเป็นผู้คนไข้ติดเตียงในที่สุด

เกร็ดกันล้ม
ล้มแล้วลุกอย่างไรให้ปลอดภัย สำหรับผู้สูงอายุเมื่อหกล้มจะตื่นตระหนกทั้งผู้ที่ล้มและญาติ การลุกที่ผิดท่าอาจจะส่งผลเสียมากกว่าการหกล้มเสียอีก ก่อนอื่นให้ตั้งสติให้ดี ประเมินอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นว่ามากน้อยเพียงไหน หากประเมินแล้วว่าบาดเจ็บมาก เช่น กระดูกหัก อย่าพยายามลุกขึ้นเอง ให้ขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิด แต่ถ้ารู้สึกว่าบาดเจ็บไม่มากและคิดว่าลุกขึ้นเองได้ ให้พยายามหาที่ยึดเหนี่ยวที่แข็งแรงเป็นตัวพยุงให้ลุกขึ้น

ที่มา: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มสผส.) ร่วมกับ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

About admin

Check Also

13576813_1756110354605191_2265385601167588811_o

“เป็นไปไม่ได้” ตรวจเลือด 1 หยดรู้ไปเสียทุกโรค…

“เป็นไปไม่ได้” ตรวจเลือด 1 หยดรู้ไปเสียทุกโรค… กระแสในโลกออนไลน์ของการตรวจเลือด 1 หยดรู้ทุกโรค หรือตรวจหาสารโลหะหนักในร่างกายด้วยการส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์เรียกได้ว่า มาแรงมากๆ แต่มันสามารถทำแล้วตรวจหาโรคสารพัดได้จริงๆ หรือ? หลายคนต่างพากันสงสัย วันนี้ อ.นพ.ศักดา อาจองค์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Free mockups