Tuesday , September 29 2020
Breaking News
Home / เรื่องน่ารู้ คู่สุขภาพ / บีบนวด กระตุ้นโรคเก๊าต์จริงหรือ ?

บีบนวด กระตุ้นโรคเก๊าต์จริงหรือ ?

โรคเก๊าต์ เป็นโรคที่ผู้ป่วยมีอาการอักเสบในบริเวณข้อ ทำให้เกิดอาการปวดข้อ ข้อบวม ซึ่งเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันส่วนมากจะเกิดขึ้นบริเวณข้อโคน นิ้วโป้งเท้า ข้อเท้า และยังสามารถเกิดกับข้ออื่น ๆ ในร่างกายได้

การอักเสบในโรคเก๊าต์เกิดจากการที่ผู้ป่วยมีระดับกรดยูริคในเลือดสูง หรือสูงขึ้นอย่างทันที ทำให้กรดยูริคไปสะสมอยู่ในข้อ ผลึกของกรดยูริคที่อยู่ในข้อนี้จะกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวในข้อเกิดการเปลี่ยนแปลง มีการปล่อยสารบางอย่างออกมาทำให้เกิดการอักเสบ ดังนั้น ข้ออักเสบที่เกิดขึ้นในโรคเก๊าต์ มักจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับกรดยูริคในเลือด และในข้ออย่างทันที เช่น การรับประทานอาหารเหล้าเบียร์หรืออาหารที่มีปริมาณกรดยูริคสูง หรือการลดกรดยูริคในเลือดด้วยการรับประทานยาลดกรดยูริคก็อาจทำให้โรคกำเริบได้

การบีบนวดธรรมดา ปกติแล้วไม่ทำให้เกิดการกำเริบของโรคเก๊าต์เหมือนที่หลายคนสงสัย เพราะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับกรดยูริคในเลือด เว้นแต่ถ้าการบีบนวดนั้นๆทำด้วยความรุนแรง อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือการอักเสบบริเวณข้อจะทำให้เกิดการกำเริบได้ หรือ การบีบนวดนั้นไปโดนบริเวณที่มีการสะสมของกรดยูริคใต้ผิวหนังเป็นก้อนที่ เรียกว่า ก้อนโทฟัส ก็อาจทำให้มีกรดยูริคเข้ามาในเลือด หรือกรดยูริคสะสมไปที่ข้อทำให้เกิดการอักเสบของข้อได้ แต่กรณีนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก

ที่มา:นิตยสาร@รามา

About admin

Check Also

13576813_1756110354605191_2265385601167588811_o

“เป็นไปไม่ได้” ตรวจเลือด 1 หยดรู้ไปเสียทุกโรค…

“เป็นไปไม่ได้” ตรวจเลือด 1 หยดรู้ไปเสียทุกโรค… กระแสในโลกออนไลน์ของการตรวจเลือด 1 หยดรู้ทุกโรค หรือตรวจหาสารโลหะหนักในร่างกายด้วยการส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์เรียกได้ว่า มาแรงมากๆ แต่มันสามารถทำแล้วตรวจหาโรคสารพัดได้จริงๆ หรือ? หลายคนต่างพากันสงสัย วันนี้ อ.นพ.ศักดา อาจองค์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Free mockups