Thursday , October 22 2020
Breaking News
Home / Program / ไตวาไรตี้ / ไตวาไรตี้ : สูงวัยกับไตเทียม

ไตวาไรตี้ : สูงวัยกับไตเทียม

หากผู้สูงอายุในบ้านของท่านกำลังเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันอุดตันในเส้นเลือด นิ่ว เก๊าต์ หากพบอาการของโรคเหล่านี้แล้ว นั้นหมายถึงผู้สูงอายุในครอบครัวของท่านมีโอกาสที่จะเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้ แต่หากสามารถควบคุมโรคเหล่านี้ได้ โอกาสการเกิดโรคไตวายเรื้อรังก็จะลดน้อยลง

ช่วง Talk with your Doctor คุยกับหมอ พบกับแขกรับเชิญที่เป็นอดีตอาจารย์ และเป็นรองคณบดีคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านคือ อาจารย์วิวัฒน์ชัย สุขทัพภ์ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในผู้สูงอายุ และผู้ที่มาให้ความกระจ่างในเรื่องของโรคไต คือ อ.นพ.อาคม นงนุช อายุรแพทย์ หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองในผู้ป่วยสูงวัย และการบำบัดทดแทนไตสำหรับผู้สูงอายุ

ช่วง Food for life กินดี ชีวีปลอดภัย พบกับ คุณฐิติพร สุรวัฒนวิเศษ นักวิชาการโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วันนี้ยังอยู่กับการควบคุมอาหารการกินของผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้าย ซึ่งจะพูดถึงการควบคุมโพแทสเซียม กับฟอสเฟส

About admin

Check Also

taivariety

ไตวาไรตี้ : การบริจาคไตและปลูกถ่ายไตเพื่อชีวิตใหม่

การผ่าตัดปลูกถ่ายไตที่ใช้ไตจากผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกที่โรงพยาบาลปีเตอร์เบนท์ บริแกม บอสตัน ในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 1954 หรือ พ.ศ.2497 หรือเมื่อ 60 ปีที่แล้ว ซึ่งการบริจาคไตเพื่อผ่าตัดนี้เกิดขึ้นด้วยความสมัครใจของ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Free mockups