Wednesday , July 8 2020
Breaking News
Home / Uncategory / Filler ตอน เรื่องใกล้ตัว เสี้ยนตำมือ

Filler ตอน เรื่องใกล้ตัว เสี้ยนตำมือ

บางครั้งความเผลอเรอของมนุษย์ก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ เช่น เสี้ยนตำมือ แล้วเราควรจะทำอย่างไรดีล่ะ?

About admin

Check Also

filler9

เกร็ดความรู้ ตอน เมื่อเกิดแผลสด

การออกกำลังกายในปัจจุบันเป็นสิ่งที่นิยมกันมาก แน่นอนต้องเกิดการกระทบกระทั่งกันบ้าง และเมื่อเกิดแผลสด เราควรทำอย่างไร ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Free mockups