Wednesday , September 23 2020
Breaking News
Home / Uncategory / Happy Family ตอน คุณเปิ้ล ไอริณ ศรีแกล้ว

Happy Family ตอน คุณเปิ้ล ไอริณ ศรีแกล้ว

ช่วงแรกของรายการเป็นการพูดคุยกับ คุณเปิ้ล ไอริณ ศรีแกล้ว ดารา/นักแสดง และในช่วง Happy Hart ได้รับเกียรติจากคุณทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล มาขับร้องเพลง ดอกไม้ใกล้มือ ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และช่วง Play&learn ดนตรี….. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

About admin_rama

Check Also

filler9

เกร็ดความรู้ ตอน เมื่อเกิดแผลสด

การออกกำลังกายในปัจจุบันเป็นสิ่งที่นิยมกันมาก แน่นอนต้องเกิดการกระทบกระทั่งกันบ้าง และเมื่อเกิดแผลสด เราควรทำอย่างไร ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Free mockups