งานสัมภาษณ์พิเศษ “ฮีโมฟีเลีย” Rama Focus 23/01/60

 
Rama Focus งานสัมภาษณ์พิเศษ “ฮีโมฟีเลีย”

คุณผู้ชมสามารถรับชมรามาแชนแนลได้ที่ช่อง True Visions 42 หรือ
ทางเว็บไซต์ www.ramachannel.tv และ www.youtube.com/ramachanneltv