กิจกรรมรณรงค์ “กำจัดยุงลาย ลดป่วยตายโรคไข้เลือดออก” Rama Focus 21 มิ.ย.61

 
Rama Focus กิจกรรมรณรงค์ “กำจัดยุงลาย ลดป่วยตายโรคไข้เลือดออก”