1
หน้าแรก
Zika Fever(โรคไข้ซิกา)
Zika Fever(โรคไข้ซิกา)

ข้อมูลโรคและการแพร่กระจาย

  • เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา ซึ่งอยู่ในตระกูลฟลาวิไวรัส (Flavivirus) ลักษณะคล้ายคลึงกับ ไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเดงกี ไวรัสเวสตไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี
  • แพร่เชื้อโดยมียุงลายเป็นพาหะนําโรค
  • การแพร่เชื้อจากมารดาสู่บุตรในครรภ์

อาการ

  • มีไข้ ออกผื่น ปวดข้อ ข้อบวม ปวดหลัง ตาแดง และอาจมีอาการอื่น ๆ ได้ เช่น อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ต่อมน้ำเหลืองโตและอุจจาระร่วง ที่สำคัญ ในหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ อาจจะทำให้ทารกที่คลอดออกมามีสมองเล็ก (Microcephaly) และอาการแทรกซ้อนต่าง ๆ

การแพร่ระบาดในประเทศไทย

  • มีการยืนยันพบผู้ป่วย ติดเชื้อ Zika Virus ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เฉลี่ยประมาณปีละ 5 ราย และประเทศไทยมีการเฝ้าระวังโรคนี้แล้วตั้งแต่ปี 2556

การรักษาอาการ

  • ปัจจุบันยังไม่มี วัคซีนป้องกันเฉพาะ การรักษาจะรักษาตามอาการเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วย

การป้องกัน

  • ป้องกันและระวังไม่ให้ยุงกัด ด้วยการนอนในมุ้ง ทายากันยุง หากป่วยหลังจากเดินทางกลับจากต่างประเทศที่มีการระบาดของไวรัส และมีอาการดังกล่าว ให้รีบไปพบแพทย์ ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งอย่างเร่งด่วน

 

ข้อมูลจาก
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

บทความที่เกี่ยวข้อง

Info รู้จักโรคมาลาเรีย
อินโฟกราฟิก
25-04-2022

1

บทความสุขภาพ
17-06-2021

1