ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
หน้าแรก
ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ

หลายคนคงมีความเชื่อว่าผู้สูงอายุคือผู้ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ เป็นวัยที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่น เพราะด้วยสมรรถภาพทางร่างกายที่เสื่อมลง หากปล่อยให้ผู้สูงอายุทำอะไรต่าง ๆ ด้วยตนเอง ก็อาจส่งผลอันตรายต่อผู้สูงอายุได้
มีความเชื่อผิด ๆ อะไรบ้าง เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ที่เรายังมีความเข้าใจผิดกันอยู่ และอะไรคือข้อควรปฏิบัติที่ถูกต้องในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้เราได้ดูแลบุคคลที่เรารักให้สามารถอยู่กับเราได้นาน ๆ

ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ

❌ผู้สูงอายุควรอยู่แต่ในบ้าน ไม่ควรเข้าสังคม
❌ผู้สูงอายุต้องกินอาหารเสริม วิตามินเสริม
❌ผู้สูงอายุเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดา
❌ผู้สูงอายุเริ่มออกกำลังกายเป็นเรื่องที่สายไป

คลิกดูคลิป ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ

ข้อมูลโดย
ผศ. พญ.อรพิชญา ศรีวรรโณภาส
สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล