เชื้อดื้อยา
หน้าแรก
พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิด “เชื้อดื้อยา”
พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิด “เชื้อดื้อยา”

“ดื้อยา” คืออะไร?

อย่างแรกต้องปรับความเข้าใจกันใหม่กับคำว่า “ดื้อยา” ไม่ได้หมายความว่าร่างกายของเราดื้อยา แต่มันคือการดื้อยาของ “เชื้อโรค” เรียกว่า “เชื้อดื้อยา” นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดเชื้อดื้อยาจากพฤติกรรมของคนเราอีกด้วย เช่น

  • ใช้ยาพร่ำเพรื่อ ไม่สบายนิดหน่อยก็กินยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือยาปฏิชีวนะโดยไม่ทราบว่าตนเองไม่สบายเพราะเหตุใด ใช่เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไม่
  • ซื้อยากินเอง เสี่ยงต่อการได้ยาที่ไม่ถูกต้องตามสาเหตุของโรค
  • แบ่งยากันใช้ คนทั่วไปมักจะคิดว่าหากเป็นโรคเดียวกัน มีอาการคล้ายคลึงกัน ก็สามารถแบ่งยากันใช้ได้
  • หยุดยาเอง กินยาไม่ครบตามปริมาณที่แพทย์สั่งเพราะคิดว่าหายดีแล้ว

ข้อมูลจาก
ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

เพิ่มเพื่อน Line Ramathibodi

 

บทความที่เกี่ยวข้อง