1
หน้าแรก
9 สัญญาณเตือน โรคเบาหวาน
9 สัญญาณเตือน โรคเบาหวาน
  1. ปัสสาวะบ่อยผิดปกติ
  2. คอแห้ง กระหายน้ำบ่อย
  3. หิวบ่อย กินจุกว่าเดิม
  4. น้ำหนักตัวลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
  5. เป็นแผล แต่หายช้ากว่าปกติ
  6. อ่อนเพลีย ไม่มีแรง
  7. มีอาการตาพล่ามัว มองไม่ชัด เป็นช่วง ๆ
  8. ผิวหนังแห้งและคัน
  9. รู้สึกชาบริเวณปลายนิ้วมือ นิ้วเท้า

 

ข้อมูลจาก
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บทความที่เกี่ยวข้อง