5เรื่องต้องห้าม
หน้าแรก
5 เรื่องต้องห้ามยามเข้านอน
5 เรื่องต้องห้ามยามเข้านอน

การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ถือเป็น 1 ปัจจัยของการมีสุขภาพที่ดี เราจึงควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่รบกวนการนอนดังต่อไปนี้

  1. หลีกเลี่ยงชากาแฟและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนนอน เพราะจะทำให้นอนหลับไม่สนิท
  2. อย่าเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้ เพราะอาจดูเพลินจนล่วงเลยเวลานอน และมีเสียงรบกวนทำให้นอนหลับไม่สนิท
  3. อย่าเปิดไฟทิ้งไว้ทั้งคืน เพราะแสงสว่างทำให้สมองรับรู้ว่าเป็นเวลากลางวัน และยับยั้งการหลั่งสารเมลาโทนิน ซึ่งมีประโยชน์ช่วยให้หลับสนิท
  4. อย่าจดจ่อกับนาฬิกา การเฝ้าดูเวลาจะทำให้กังวลและหลับยากขึ้น
  5. อย่าทำงาน เล่นโทรศัพท์ หรือกิจกรรมอื่นบนเตียง ควรทำให้เกิดความเคยชิน ว่าเตียงเป็นที่สำหรับนอนและหลับนอนเท่านั้น

 

ข้อมูลโดย
อ. พญ.ฉัฐญาณ์ วงศ์รัฐนันท์
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่เกี่ยวข้อง