สัญญาณเตือนเสี่ยงไตพัง
หน้าแรก
3 สัญญาณเตือนเสี่ยงไตพัง
3 สัญญาณเตือนเสี่ยงไตพัง

เช็ค 3 สัญญาณเตือน ที่กำลังฟ้องว่าคุณกำลังเสี่ยงไตพัง

1. บวมตามเนื้อตามตัว

คนไข้ที่เป็นโรคไต มักจะมีอาการบวมทั้งตัว ไม่ว่าจะเป็นที่หน้า แขน ขา เพราะไตเป็นอวัยวะที่ขับน้ำและเกลือส่วนเกินออกจากร่างกาย เมื่อไตทำงานไม่เป็นปกติ ก็จะส่งผลให้น้ำส่วนเกินสะสมอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

2. ความดันโลหิตสูง

แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาก่อนและแพทย์ตรวจพบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง รวมทั้งมีอาการอื่น ๆ เช่น อาการบวม และในอีกกรณีที่มีโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเป็นประจำ แต่ไม่สามารถควบคุมได้ เพราะความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยที่ทำให้ไตเสื่อม

3. ปัสสาวะผิดปกติ

เมื่อไตทำงานผิดปกติ อาจมีอาการของปัสสาวะเป็นเลือด เป็นฟอง ปัสสาวะได้น้อย จนทำให้มีร่างกายบวมน้ำเพราะไม่สามารถขับน้ำขับเกลือออกมาได้

หากใครมีอาการดังกล่าว ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยให้แน่ใจ ว่ากำลังเสี่ยงไตพังหรือไม่

ชมคลิปวิดีโอสัญญาณเตือนฟ้องไตพัง

ข้อมูลโดย
อ. พญ.ศรินยา บุญเกิด
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อย่าลืมกดติดตามช่อง Rama Channel ที่น่าสนใจอีกมากมายได้ที่
Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel
Youtube: https://www.youtube.com/user/ramachannelTV
Line: https://page.line.me/ramathibodi
Twitter: https://twitter.com/ramachanneltv