01
หน้าแรก
รู้จักโรคไข้เลือดออก
รู้จักโรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก คือ

โรคติดเชื้อซึ่งมีสาเหตุมาจาก ไวรัสเดงกี (Dengue Virus) อาการของโรคนี้มีความคล้ายคลึงกับโรคไข้หวัด ในช่วงแรกจึงทำให้ผู้ป่วยเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ว่าเป็นเพียงโรคไข้หวัด และทำให้ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องในทันที

ยุงลาย = พาหะนําโรคไข้เลือดออก

ยุงลายเป็นพาหะโรคไข้เลือดออก ติดต่อจากคนสู่คน ยุงลายที่นี้มีชื่อว่า Aedes aegypti มักออกหากินเวลากลางวัน ยุงจะกัดและดูดเลือดที่มีเชื้อไวรัสเดงกีจากผู้ที่กําลังป่วยเป็นไข้เลือดออก เมื่อยุงลายไปกัดคนใหม่ ก็จะถ่ายทอดเชื้อให้กับคนนั้นต่อไป

 

ข้อมูลจาก
ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม
หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
รายการพบหมอรามา

บทความที่เกี่ยวข้อง