โรคความดันโลหิตสูง
หน้าแรก
ไม่อยากเป็นโรคความดันโลหิตสูง ไม่ทำ 3 สิ่งนี้
ไม่อยากเป็นโรคความดันโลหิตสูง ไม่ทำ 3 สิ่งนี้
  • ไม่สูบบุหรี่ เพราะสารพิษในควันบุหรี่ส่งผลให้เกิดการอักเสบ ตีบตันของหลอดเลือดต่าง ๆ  รวมทั้งหลดเลือดหัวใจ หลอดเลือดไต
  • ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเกินไป ผู้ที่ติดสุรามีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูง 50%
  • ไม่รับประทานอาหารเค็มอย่างต่อเนี่อง

ความดันปกติ ค่าช่วงบนน้อยกว่า 120 ค่าช่วงล่างน้อยกว่า 80

ความดันสูง ค่าช่วงบน 130 ขึ้นไป ค่าช่วงล่าง 80 ขึ้นไป

ข้อมูลจากรายการ Three Minutes Talk ตอนโรคความดันโลหิตสูง

บทความที่เกี่ยวข้อง