ไข้ในเด็ก ไข้
หน้าแรก
ไข้ในเด็ก อันตรายอย่างไร ?
ไข้ในเด็ก อันตรายอย่างไร ?

ไข้ในเด็ก หมายถึง ภาวะที่เด็กมี ไข้ ที่อุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป

วิธีการวัดไข้ (วัดอุณหภูมิ)

  • ทางปาก อมเทอร์โมมิเตอร์ไว้ใต้ลิ้นนาน 3-5 นาที ข้อควรระวัง ไม่ควรวัดหลังจากดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นภายใน 15 นาที
  • ใช้ปรอทดิจิทัล ให้วัดที่รักแร้นาน 1-2 นาทีหรือจนกว่าจะมีเสียงเตือน

การปฐมพยาบาล

ประเมินภาวะไข้ โดยวัดอุณหภูมิร่างกายทุก 4 ชั่วโมง และสังเกตอาการอื่น ๆ เช่น ตัวร้อน หน้าแดงหรือกระสับกระส่าย

กรณีไข้ต่ำ (อุณหภูมิระหว่าง 37.5-38.4 องศาเซลเซียส) จัดการระบายความร้อน ดังนี้

  • ดื่มน้ำให้เพียงพอ
  • เช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำอุณหภูมิห้องนาน 15-20 นาที จนกว่าไข้จะลด เช็ดทุกส่วนของร่างกายเน้นบริเวณข้อพับ
  • หากหนาวสั่นให้หยุดเช็ดตัวทันที
  • สวมเสื้อผ้าบาง ๆ ไม่ห่มผ้าถ้าไม่หนาวสั่น
  • นอนพัก ไม่เปิดพัดลม

กรณีไข้สูง (อุณหภูมิตั้งแต่ 38.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) ให้ปฏิบัติเหมือนกับกรณีไข้ต่ำร่วมกับให้ยาลดไข้

  • ติดตามวัดอุณหภูมิหลังเช็ดตัวลดไข้ทุก 30 นาที หรือหลังให้ยาลดไข้ 1 ชั่วโมง สามารถเช็ดตัวลดไข้ซ้ำได้ 4-6 ชั่วโมง หรือจนกว่าไข้ลง

 

ข้อมูลจาก

อ. พญ.สุธาทิพย์ เอมเปรมศิลป์

สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริการด้านอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/
Website Ramathibodi: https://www.rama.mahidol.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/ramachannel
Line: https://page.line.me/ramathibodi