RAMA_ไข้เลือดออก_โรคคุ้นเคยแต่ละเลยไม่ได้-01
หน้าแรก
"ไข้เลือดออก" โรคคุ้นเคยแต่ละเลยไม่ได้
"ไข้เลือดออก" โรคคุ้นเคยแต่ละเลยไม่ได้

โรคไข้เลือดออกเกิดจากการติด “เชื้อไวรัสเดงกี” การระบาดมักเกิดในช่วงฤดูฝน โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค

อาการ

  • ไข้สูงเฉียบพลันเกิน 38 องศาเซลเซียส
  • ปวดเมื่อยตามตัว บางรายปวดไปถึงกระดูก
  • คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร
  • มีจุดเลือดเล็ก ๆ ขึ้นอยู่ตามแขน ขา ลำตัว รักแร้
  • อุจจาระเป็นเลือด หรืออุจจาระดำ

วิธีการรักษา

  • พักผ่อน ดื่มน้ำให้มาก ๆ และรับประทานอาหารอ่อน   ๆ
  • ยาลดไข้ที่ควรใช้คือ “พาราเซตามอล” ห้ามใช้ “แอสไพริน”
  • หากมีไข้ได้ประมาณ 3 – 4 วัน แล้วไม่ลด ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

วิธีการป้องกัน

กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายด้วยการปิดฝาภาชนะที่มีน้ำทั้งให้มิดชิด ไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่ได้ เปลี่ยนน้ำในภาชนะทุกสัปดาห์ ปรับสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านให้ปราศจากภาชนะที่มีน้ำขัง เช่น ยางรถยนต์ จาน ชามเก่าที่วางทิ้งไว้ เป็นต้น

 

ข้อมูลโดย
ผศ. ดร. นพ.นพพร อภิวัฒนากุล
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่เกี่ยวข้อง