ไข้หวัด H1N1_๑๘๑๐๐๙_0001
หน้าแรก
ไข้หวัด H1N1 ในผู้ที่ปลูกถ่ายไขกระดูก
ไข้หวัด H1N1 ในผู้ที่ปลูกถ่ายไขกระดูก

อาการของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1

มีไข้สูง ปวดเมื่อยตามเนื้อตัวมาก มีน้ำมูก ไอ จาม เพลียมาก ง่วงนอนตลอดเวลา ทำกิจวัตรประจำวันได้ยากลำบาก โดยอาการจะมากขึ้นเรื่อย ๆ อาจเจ็บคอร่วมด้วย ถ้าไม่ได้รับการรักษา อาการจะคงอยู่เต็มที่ 1 สัปดาห์ เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนต่าง   ๆ

ไข้หวัดธรรมดา

มีน้ำมูก มีไข่ต่ำ อาการจะคงอยู่เต็มที่ 2-3 วัน

ความรุนแรงของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1

เสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในคนที่มีโรคประจำตัว ต้องระวังมาก  ๆ  เพราะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย

กลุ่มเสี่ยงโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1

 • เด็กอายุน้อยกว่า 2-5 ปี
 • ผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป)
 • ผู้ป่วยตั้งครรภ์
 • ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวต่าง ๆ อาทิ มะเร็ง ผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไขกระดูก/ปลูกถ่ายอวัยวะ
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหัวใจ ปอด ตับ ไต อื่น ๆ

ผู้ที่ปลูกถ่ายไขกระดูกและความเสี่ยงโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1

 • ได้รับยากดภูมิ
 • ภูมิคุ้มกันยังทำงานได้ไม่เหมือนคนปกติ
 • ติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนทั่วไป
 • หากติดเชื้อโอกาสที่อาการจะรุนแรงมีมาก อาจมีปอดอักเสบหรือติดเชื้อรุนแรง รวมถึงปอดวายได้

การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 ในผู้ปลูกถ่ายไขกระดูก

 • ใส่หน้ากากอนามัย
 • ล้างมือให้บ่อย

การรักษา

 • ผู้ป่วยธรรมดาหากตรวจพบว่า ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่จะได้รับยาต้านไวรัส
 • ในกลุ่มเสี่ยงรวมถึงผู้ที่ปลูกถ่ายไขกระดูก หากสงสัยว่าติดเชื้อได้รับยาต้านไวรัสทันที โดยไม่ต้องรอผลตรวจว่าติดเชื้อหรือไม่

 

ข้อมูลโดย
ผศ. นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์
สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่เกี่ยวข้อง