อินโฟกราฟิก เรื่อง ภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตัน หรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลาย คือ โรค หลอดเลือดสมอง
หน้าแรก
โรคหลอดเลือดสมอง รู้ทันสัญญาณอันตรายเพื่อรักษา - ลัดคิวหมอ
โรคหลอดเลือดสมอง รู้ทันสัญญาณอันตรายเพื่อรักษา - ลัดคิวหมอ

โรค หลอดเลือดสมอง

 • ใบหน้าเบี้ยว
  • ปากเบี้ยว อ่อนแรง
 • แขนขาอ่อนแรง ครึ่งซีก
 • พูดไม่ชัดหรือ นึกคำพูดไม่ออก
 • ควรรีบไปโรงพยาบาล

การรักษา

 • โรคหลอดเลือดสมองแบบตีบ
  • การให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ
  • ให้ยาต้านเกล็ดเลือดและต้านการแข็งตัวของเลือด
  • การผ่าตัดด้วยการใส่สายสวน เพื่อเอาลิ่มเลือดที่อุดตันออก
  • การผ่าตัดเปิดกระโหลก
 • โรคหลอดเลือดสมองแบบแตก
  • การควบคุมความดันและให้ยาลดความดัน
  • การผ่าตัดในกรณีที่มีเลือดออกมาก

วิธีป้องกัน

 • ควบคุมระดับความดันให้อยู่ในระดับปกติ
 • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • กินอาหารที่มีประโยชน์
 • ลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และการใช้สารเสพติด

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ – ลัดคิวหมอ – โรคหลอดเลือดสมอง รู้ทันสัญญาณอันตรายเพื่อรักษาได้ทัน 11/04/67 | by RAMA Channel

 

ข้อมูลจาก

อ. นพ.รพีพัฒน์ เทวมิตร์

สาขาวิชาประสาทวิทยา

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริการด้านอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/
Website Ramathibodi: https://www.rama.mahidol.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/ramachannel
Line: https://page.line.me/ramathibodi