โรคไตบวมน้ำ,ไตบวมน้ำ, โรคไต,ไต
หน้าแรก
โรคไตบวมน้ำ - ลัดคิวหมอ 11/08/66 | by RAMA Channel
โรคไตบวมน้ำ - ลัดคิวหมอ 11/08/66 | by RAMA Channel

สาเหตุการเกิดไตบวมน้ำ

 • ความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด
 • นิ่วในทางเดินปัสสาวะ
 • โรคต่อมลูกหมากโต
 • อวัยวะบริเวณอุ้งเชิงกรานหย่อน
 • มะเร็งบางชนิด
 • การตั้งครรภ์
 • การผ่าตัด

อาการติดเชื้อส่วนล่าง

 • ปวดหลัง ปวดเอว
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • ปัสสาวะเป็นเลือด
 • มีไข้
 • ค่าไตสูงผิดปกติ ไตวาย
 • ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

ไตบวมน้ำ รักษายังไง ?

 • ตรวจร่างกาย
  – กรณีผู้ชาย : ตรวจทางหน้าท้อง
  – กรณีผู้หญิง : ตรวจภายใน
 • ตรวจเลือด เพื่อตรวจดูการทำงานของไต
 • ตรวจปัสสาวะ เพื่อหาภาวะเลือดออกในทางเดินปัสสาวะและการติดเชื้อ
 • ใช้ภาพวินิจฉัย อัลตราซาวนด์ไต การตรวจ CT Scan หรือ MRI

 

ข้อมูลจาก

ศ. นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวชศิริ

ภาควิชาอายุรศาสตร์

สาขาวิชาโรคไต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล