โรคไขมันสะสมที่ตับ ภัยเงียบที่ต้องระวัง
หน้าแรก
โรคไขมันสะสมที่ตับ ภัยเงียบที่ต้องระวัง
โรคไขมันสะสมที่ตับ ภัยเงียบที่ต้องระวัง

โรคไขมันสะสมที่ตับ

เกิดจากการสะสมของ ไขมันในเซลล์ตับ ทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรัง พังผืดในตับกลายเป็นตับแข็ง และนำไปสู่มะเร็งตับ สาเหตุหลักเกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารมากเกินความจำเป็นจนทำให้น้ำหนักเกินมาตรฐาน

อาการ

โดยส่วนมาก ไม่แสดงอาการ ยกเว้นเป็นตับแข็งจะมีอาการ เช่น

 • อ่อนเพลีย
 • ขาบวม
 • ท้องโต
 • ตัวเหลือง ตาเหลือง
 • อาเจียนเป็นเลือด
 • ถ่ายดำ

การรักษา

 • กินอาหารที่ไขมันต่ำ กากใยสูง และให้พลังงานต่ำ เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อไก่ เนื้อปลา
 • คุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
 • งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • งดกินยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นอกเหนือจากแพทย์สั่ง
 • ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ตรวจสุขภาพเป็นประจำ

 

ข้อมูลจาก

อ. พญ.ศุภมาส เชิญอักษร

สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ

ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล