โรคหอบจากอารมณ์
หน้าแรก
โรคหอบจากอารมณ์
โรคหอบจากอารมณ์

โรคหอบจากอารมณ์คือ?

ผู้ป่วยมีอาการหายใจหอบเร็ว จนทำให้เกิดความผิดปกติในเลือดมักสัมพันธ์กับภาวะจิตตกกังวล หรือได้รับความกดดันทางจิตใจ

ลักษณะอาการ?

ผู้ป่วยจะมีอาการหายใจหอบเร็ว บ่นหายใจลำบาก หน้ามืด เวียนศีรษะ ใจสั่น มีอาการเกร็ง มือจีบ และอาจมีอาการชาที่ปากและนิ้วมือ

มักพบในบุคคลใด?

พบบ่อยในเพศหญิงวัยเรียนถึงผู้ใหญ่ตอนต้น

วิธีการรักษาเบื้องต้น?

ให้ผู้ป่วยหายใจโดยใช้หน้าท้องซึ่งจะทำให้หายใจช้าลง อาการจะค่อย ๆ บรรเทา ปัจจุบันไม่นิยมใช้วิธีการหายใจในถุงกระดาษ เนื่องจากไม่ได้ผลและหากผู้ป่วยมีทั้งภาวะทางกาย อาจเกิดอันตรายได้

วิธีการป้องกัน?

ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงความตึงเครียด และปรับตัว รับมือแก้ไขสาเหตุของความตึงเครียด รวมถึงผู้ป่วยควรได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม เมื่อเกิดจากเมื่อเกิดอาการจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 

ข้อมูลจาก
ผศ. พญ.ธนิตา หิรัญเทพ
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่เกี่ยวข้อง