อินโฟกราฟิก เรื่อง โรคหลอดเลือดไตตีบ เป็นโรคที่หลอดเลือดแดงตีบบริเวณที่รับเลือดจากหัวใจเข้าสู่ไต ส่งผลให้ความดันสูง ส่งผลให้ ไตวาย ได้
หน้าแรก
โรคหลอดเลือดไตตีบ ภาวะอันตรายที่อย่าปล่อยทิ้งไว้นาน - ลัดคิวหมอ
โรคหลอดเลือดไตตีบ ภาวะอันตรายที่อย่าปล่อยทิ้งไว้นาน - ลัดคิวหมอ

โรคหลอดเลือดไตตีบ เป็นโรคที่ หลอดเลือดแดงตีบ บริเวณที่รับเลือดจากหัวใจเข้าสู่ไต ส่งผลให้ความดันสูงเมื่อหลอดเลือดแดงตีบทั้งสองทาง ส่งผลให้ ไตวาย ได้

อาการ

  • มักไม่มีอาการจะไม่ทราบว่าเป็น จนกระทั่งตรวจพบว่ามีความดันสูงหรือไตวาย

สาเหตุ

  • หลอดเลือดแข็งตัว จากการสะสมไขมัน คอเลสเตอรอล และอื่น ๆ ที่ผนังหลอดเลือด
  • ความผิดปกติที่ผนังหลอดเลือดไตที่พบได้ คือ “Fibromuscular Dysplasia”

การรักษา

  • เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ลดอาหารเค็ม
  • ควบคุมน้ำหนัก
  • งดสูบบุหรี่
  • การรักษาด้วยยา
  • การใส่บอลลูนและขดลวด ไปขยายรอยโรคที่ตีบ
  • การผ่าตัด

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ – ลัดคิวหมอ – เส้นเลือดไตตีบ ภาวะอันตรายที่อย่าปล่อยทิ้งไว้นาน 02/05/67 | by RAMA Channel

 

ข้อมูลจาก

รศ. นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวชศิริ

สาขาวิชาโรคไต

ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริการด้านอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/
Website Ramathibodi: https://www.rama.mahidol.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/ramachannel
Line: https://page.line.me/ramathibodi