โรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ โรคสมาธิสั้น
หน้าแรก
โรคสมาธิสั้น ไม่เด็กก็เป็นได้
โรคสมาธิสั้น ไม่เด็กก็เป็นได้

โรคสมาธิสั้น ไม่เด็กก็เป็นได้ !!

โรคสมาธิสั้น เกิดจากความผิดปกติของสมองส่วนหน้า ที่เกี่ยวกับการควบคุมสมาธิ ส่งผลให้มีปัญหาด้านการวางแผน ความคิด และการจัดการชีวิต ! ทำให้เกิด โรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ ได้

ปัจจัยเสี่ยง

 • พ่อ แม่ หรือญาติพี่น้อง มีประวัติเป็นโรคสมาธิสั้น
 • อุบัติเหตุรุนแรง ติดเชื้อทางสมอง หรือเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
 • ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติดระหว่างตั้งครรภ์
 • คลอดก่อนกำหนดหรือน้ำหนักตัวน้อย
 • ติดโทรศัพท์ เกม การพนัน หรือสื่ออื่น ๆ

อาการ

 • ฟังจับใจความไม่ได้
 • หลงลืมข้าวของ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 • อยู่เฉย ๆ ไม่ได้ ต้องหาอะไรทำตลอดเวลา
 • รอคอยอะไรนาน ๆ ไม่ได้ หรือหงุดหงิดถ้าต้องรอ
 • บริหารจัดการเวลาไม่ได้
 • พูดแทรก พูดขัดผู้อื่น หรือในสถานการณ์ไม่เหมาะสม
 • ทำงานไม่รอบคอบ
 • นั่งเคาะโต๊ะ เขย่าขา ไม่ชอบนั่งนาน ๆ
 • ใจร้อน ขับรถเร็ว ทะเลาะกับผู้อื่นบ่อย ๆ

การรักษา โรคสมาธิสั้น

 • ทำแบบประเมินตนเองโรคสมาธิสั้นตาม QR Code
 • จัดตารางเวลา การทำงานพักผ่อน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 • หมั่นจดและวางแผน สิ่งที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ
 • ใช้สื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นเวลา และตั้งเวลาเพื่อเตือนตนเองให้หยุดใช้
 • ปรึกษาแพทย์ หากพยายามหลายวิธีแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น

แบบทดลองประเมินตนเองโรคสมาธิสั้น >>> https://bit.ly/3HPbemp

โรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ โรคสมาธิสั้น

 

ข้อมูลจาก

ผศ. นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริการด้านอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/
Website Ramathibodi: https://www.rama.mahidol.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/ramachannel
Line: https://page.line.me/ramathibodi