โรคมือเท้าปาก
หน้าแรก
โรคมือ​ เท้า​ ปาก - ลัดคิวหมอ 31/10/66 | by RAMA Channel
โรคมือ​ เท้า​ ปาก - ลัดคิวหมอ 31/10/66 | by RAMA Channel

โรคมือ​ เท้า​ ปาก

คืออะไร

 1. ติดเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเทอโรไวรัส
 2. มักเกิดในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
 3. ติดจากการสัมผัสแผล น้ำลาย และการไอ
 4. มักเกิดในเด็กที่อยู่ร่วมกันหลายคน

อาการ

 • เจ็บปาก กินอาหารได้น้อย
 • แผลในปากคล้ายร้อนใน
 • มีผื่นจุดแดงหรือตุ่มน้ำใส
 • มีไข้

วิธีป้องกัน

 • หมั่นล้างมือให้สะอาด
 • กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
 • ระวังการปนเปื้อนในอุจจาระ
 • แยกผู้ป่วยเลี่ยงการสัมผัส
 • ระวังสุขอนามัยน้ำดื่มหรืออาหาร
 • รักษาความสะอาดของเล่นหรือของใช้

ลัดคิวหมอ – โรคมือ​ เท้า​ ปาก โรคระบาดช่วงหน้าฝนที่ต้องเฝ้าระวัง 31/10/66 | by RAMA Channel

 

ข้อมูลจาก

รศ. ดร. นพ.นพพร อภิวัฒนากุล

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล