อินโฟกราฟิก เรื่อง โรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ เกิดจากการติดเชื้อโรค ตั้งแต่จมูก คอ หลอดลมไปจนถึงปอด เชื้อที่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่จากเชื้อไวรัส
หน้าแรก
โรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ - ลัดคิวหมอ
โรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ - ลัดคิวหมอ

โรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ

อาการ

ทางเดินหายใจส่วนบน

 • ไข้สูง ไอ จาม มีน้ำมูก หรือคัดจมูก
 • เจ็บคอ มีการหอบ ไอมาก
 • ปวดบริเวณกระบอกตา ตรงจมูก โพรงไซนัส

ทางเดินหายใจส่วนล่าง

 • ไข้สูง ไอ จาม มีน้ำมูก หรือคัดจมูก
 • ไอมากหายใจเสียงดัง ไอเสียงก้อง เสียงแหบ
 • หอบเหนื่อย บางคนอาจจะมีออกซิเจนต่ำ

ปัจจัยเสี่ยง

 • ใกล้ชิดคนที่สูบบุหรี่
 • ภาวะโภชนาการไม่ดี
 • เด็กเล็กที่มีภูมิต้านทานร่างกายต่ำ
 • สิ่งแวดล้อมที่แออัดและมีเชื้อโรค
 • มีโรคประจำตัวเป็นโรคปอดหรือโรคหัวใจ

ป้องกัน

 • ฉีดวัคซีน
 • สวมหน้ากากอนามัย
 • ล้างมือบ่อย ๆ
 • กินอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่
 • เลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วย

ข้อมูลจาก

ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริการด้านอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/
Website Ramathibodi: https://www.rama.mahidol.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/ramachannel
Line: https://page.line.me/ramathibodi