รู้ทัน ! โรคตับแข็ง
หน้าแรก
รู้ทัน ! โรคตับแข็ง
รู้ทัน ! โรคตับแข็ง

โรคตับแข็ง

เกิดจากการ… อักเสบเรื้อรังทำให้เซลล์ตับถูกทำลายอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นพังผืดในตับส่งผลให้ตับไม่สามารถทำงานได้ตามปกติและเกิดภาวะแทรกซ้อน

สาเหตุ

 • ไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ซี ดี
 • ภาวะธาตุเหล็กเกิน
 • ภาวะทองแดงคั่งในร่างกาย
 • ภาวะการสะสมไกลโคเจนในตับมากผิดปกติ
 • โรคตับคั่งไขมัน
 • ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • โรคซิสติกไฟโบรซิส
 • โรคท่อน้ำดีตีบตัน
 • โรคตับอักเสบ
 • การขาดสารต้านทริปซินอัลฟา-1

อาการ

 • อ่อนเพลีย
 • เป็นจ้ำเลือดง่าย
 • ขา เท้าหรือข้อเท้าบวม
 • น้ำหนักลด
 • เบื่ออาหาร
 • ตัวเหลือง ตาเหลือง
 • สับสน ซึมลง หรือพูดไม่ชัด
 • ฝ่ามือแดงขึ้น
 • ท้องมาน

วิธีป้องกัน

 • หยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เช่น ผลไม้ พืช ธัญพืชไม่ขัดสี และโปรตีนไร้มัน
 • ควบคุมดัชนีมวลกาย
 • ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • ลดปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ เช่น เลี่ยงการใช้เข็มร่วมกันหรือการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน

โรคตับแข็ง ไม่ใช่แค่ดื่มสุรา

ข้อมูลจาก

อ. พญ.ศุภมาส เชิญอักษร

สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ

ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่เกี่ยวข้อง