โรคดึงผม,โรคจิตเวช,ดึงผม.จิตเวช
หน้าแรก
โรคดึงผม โรคจิตเวชที่ไม่รู้ตัว
โรคดึงผม โรคจิตเวชที่ไม่รู้ตัว

สาเหตุ

 • ความผิดปกติของสมองส่วนควบคุมอารมณ์
 • มีโรคทางจิตเวชอื่นร่วมด้วย เช่น สมาธิสั้น วิตกกังวล หรือซึมเศร้า
 • พันธุกรรม
 • ความเคยชิน

อาการ

 • ชอบดึงผมหรือขน เช่น ขนตาหรือขนคิ้ว
 • ผม ขนตา และขนคิ้ว บางลงหรือแหว่งเป็นหย่อม ๆ
 • รู้สึกดีเมื่อได้ดึงผมหรือขน
 • ไม่กล้าออกไปพบเจอผู้คน
 • ต้องปกปิดบริเวณที่ผมหรือขนหายไป เช่น ใส่หมวกหรือใส่วิก

การรักษา

 • หากิจกรรมที่ทดแทนความรู้สึกอยากดึงผมหรือขน เช่น บีบลูกบอลหรือถือสิ่งของในมือ
 • หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เสี่ยงดึงผมหรือขน เช่น ดูโทรทัศน์ เล่นโทรศัพท์หริอนอนเล่น
 • ปรึกษาแพทย์เมื่อปรับพฤติกรรมแล้วไม่ได้ผล

 

ข้อมูลจาก
ผศ. นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล