โรคกรดไหลย้อนในเด็ก_๑๘๑๐๐๙_0001
หน้าแรก
โรคกรดไหลย้อนในทารก อันตรายหรือไม่
โรคกรดไหลย้อนในทารก อันตรายหรือไม่

โรคกรดไหลย้อน หลายคนอาจไม่รู้ว่าสามารถเกิดขึ้นกับทารกได้ โดยในทารก 100 คน สามารถเป็นกรดไหลย้อนได้มากถึง 25 คน เป็นอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพของทารกที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรรู้ เพื่อปฏิบัติกับลูกให้เหมาะสม ป้องกันอาการกรดไหลย้อนที่ทำให้ทารกไม่สบายตัว คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง และอาจนอนหลับไม่สนิท หากมีอาการรุนแรงทารกจะกินได้น้อยลงอีกด้วย ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

อาการกรดไหลย้อนในทารก

  • คลื่นไส้ อาเจียนหลังกินนม
  • กระสับกระส่ายทุกครั้งที่กินนม
  • น้ำหนักไม่ค่อยขึ้นในช่วง 1 เดือนที่มีอาการ
  • นอนไม่หลับ ร้องงอแง
  • กินได้น้อยลงหากมีหลอดลมอักเสบ

ปัจจัยการเกิดกรดไหลย้อนในทารก

  • หูรูดหลอดอาหารส่วนปลายต่อกับกระเพาะอาหารยังไม่แข็งแรงเท่าวัยอื่น จึงเกิดการไหลย้อนกลับของนมขึ้นมาทางหลอดอาหาร
  • ทารกกินนมในท่านอนเป็นหลัก จึงมีโอกาสไหลย้อนกลับขึ้นมาในหลอดอาหารได้ง่าย

วิธีป้องกันกรดไหลย้อนในทารก

  • อุ้มเรอ หลังจากที่ให้กินนม
  • อย่าให้นอนราบทันที โดยอาจให้ศีรษะตั้งขึ้นประมาณ 30 องศา ช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อให้นมไหลผ่านไปได้

 

ข้อมูลจาก
รายการพบหมอรามา ช่วง Meet The Expert โรคกรดไหลย้อนในเด็ก วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
รศ. นพ.พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์
สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่เกี่ยวข้อง