อินโฟกราฟิก เรื่อง กรดไหลย้อน เกิดจากน้ำย่อยใน กระเพาะอาหาร ไหลย้อนไปยังหลอดอาหารจนทำให้รบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้
หน้าแรก
แสบร้อนกลางอก ระวัง ! กรดไหลย้อน
แสบร้อนกลางอก ระวัง ! กรดไหลย้อน

กรดไหลย้อน เกิดจากน้ำย่อยใน กระเพาะอาหาร ไหลย้อนไปยังหลอดอาหารจนทำให้รบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้

อาการ

 • เรอเปรี้ยว
 • แสบร้อนกลางอก
 • รู้สึกขมในคอ เจ็บคอ

ปัจจัยเสี่ยง

 • กินแล้วนอนทันที
 • กินอาหารรสจัด
 • ความเครียด
 • สูบบุหรี่จัด
 • ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 • น้ำหนักมากเกินมาตรฐาน BMI 25 กก./ม.²

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่อาจจะทำให้เกิดอาการของ กรดไหลย้อน ได้อีกบ้าง สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ – อาการเสี่ยง กรดไหลย้อน ! ที่ต้องรู้

วิธีป้องกัน

 • หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด
 • กินอาหารปริมาณพอดีในแต่ละมื้อ
 • งดน้ำอัดลมและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 • งดสูบบุหรี่
 • ไม่ควรนอนหลังจากกินอาหารทันที
 • ควบคุมน้ำหนัก
 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • ไม่สวมเสื้อผ้าที่รัดแน่นเกินไป

อาการกรดไหลย้อนนอกจากจะทำให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันแล้ว ยังต้องระวังโรคแทรกซ้อนที่รุนแรงอย่าง “โรคมะเร็ง” มาดูกันว่าหากเป็นโรคกรดไหลย้อนมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งจริงหรือไม่ และ โรคกรดไหลย้อน วิธีรักษา จะทำได้อย่างไรบ้าง รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ – โรคกรดไหลย้อน เสี่ยงเป็น โรคมะเร็ง ได้หรือไม่ ?

ข้อมูลจาก

อ. พญ.โยษิตา หมื่นแก้ว

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริการด้านอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/
Website Ramathibodi: https://www.rama.mahidol.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/ramachannel
Line: https://page.line.me/ramathibodi