เรื่องเพศ
หน้าแรก
เรื่องเพศมีปัญหาต้องคุย อย่าปล่อยเป็นเรื่องต้องห้าม
เรื่องเพศมีปัญหาต้องคุย อย่าปล่อยเป็นเรื่องต้องห้าม

เรื่องเพศ เป็นเรื่องที่ยังคงเป็นปัญหาของวัยรุ่น ส่วนหนึ่งอาจมาจากการไม่พูดคุยกันถึงเรื่องนี้ภายในครอบครัว การปิดกั้นบทสนทนา ไม่เปิดใจที่จะรับฟัง โดยเฉพาะการมองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องต้องห้าม คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมา ดังนั้นพ่อแม่ไม่ควรปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด แต่ให้มองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ ที่ลูกสามารถปรึกษาเมื่อใดก็ได้ โดยเฉพาะในยามที่ลูกกำลังมีปัญหา

ปัญหาเรื่องเพศของวัยรุ่น

  • ลูกไม่กล้าคุยเรื่องเพศกับพ่อแม่
  • พ่อแม่ไม่เปิดใจคุยเรื่องเพศกับลูก
  • ลูกหรือพ่อแม่ไม่รู้จะเริ่มต้นบทสนทนาอย่างไร
  • เด็กหาคำตอบเรื่องเพศด้วยตัวเองแบบผิด ๆ

วิธีคุยเรื่องเพศกับลูก

มองเรื่องเพศให้เป็นเรื่องธรรมดา

การมองเรื่องเพศให้เป็นเรื่องธรรมดา จะทำให้การพูดคุยระหว่างพ่อแม่กับลูกเป็นเรื่องง่ายขึ้น บรรยากาศระหว่างการสนทนาจะสบายขึ้น ต่างฝ่ายต่างไม่รู้สึกอึดอัด เช่น การถามเรื่องเพศ ควรทำให้เหมือนกับการถามเรื่องทั่วไป ทำให้เป็นเรื่องธรรมดาและธรรมชาติ และไม่ควรให้อะไรมาเป็นอุปสรรคแม้แต่เรื่องเพศตรงข้ามระหว่างพ่อแม่ลูก เช่น ลูกสาวกับพ่อ แม่กับลูกชาย

“ตั้งคำถาม” แทน “สั่งสอน”

การตั้งคำถามจะทำให้เด็กอยากคุย อยากแสดงความคิดเห็นและทำให้ผู้ปกครองรับรู้ถึงมุมมองของลูก แต่การสั่งสอนที่เป็นการพูดฝ่ายเดียว เด็กไม่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เด็กอาจฟังผ่าน  ๆ หรือไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดของพ่อแม่มากนัก

อาศัยจังหวะที่เหมาะสม

การเริ่มต้นคุยเรื่องเพศอาจต้องอาศัยจังหวะที่เหมาะสมก่อน เช่น การสนทนาระหว่างดูโทรทัศน์ร่วมกันและมีฉากรักพอดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังต้องดูจังหวะให้เหมาะสมก่อนเสมอ

 

ข้อมูลจาก
อ. พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
เผยแพร่: กันยายน 2561


คลิกชมคลิปรายการ “เรื่องเพศมีปัญหาต้องคุยอย่าปล่อยเป็นเรื่องต้องห้าม : พบหมอรามา ช่วง Media inspire” ได้ที่นี่