1202002
หน้าแรก
เนื้องอกในมดลูก โรคฮิตของสาววัยทำงาน
เนื้องอกในมดลูก โรคฮิตของสาววัยทำงาน

เนิ้องอกในมดลูก ตรวจเจอก่อน รักษาทัน ป้องกันมะเร็งได้

อาการ

 • คลำพบก้อนที่ท้องน้อย
 • ประจำเดือนมาเยอะผิดปกติ
 • ปัสสาวะบ่อยหรือท้องผูก
 • มีบุตรยาก
 • ไม่มีอาการ
 • พบมากในอายุ 30-40 ปี

สาเหตุ

เซลล์กล้ามเนื้อมดลูกโตผิดปกติ สัมพันธ์กับระดับฮอร์โมนเพศหญิงและพันธุกรรม

การรักษา

 • สังเกตอาการ ติดตามการโตของเนื้องอก
 • ทานยาสลาย ลดขนาดเนื้องอกมดลูก
 • ทานยาคุมกำเนิด เพื่อควบคุมประจำเดือน
 • ผ่าตัด เฉพาะเนื้องอกมดลูก หรือผ่าตัดมดลูก

การป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงก้อนเนื้อกลายเป็นมะเร็ง

 • สังเกตอาการ
 • การตรวจภายใน
 • การอัลตราซาวนด์

 

ข้อมูลโดย
อ. พญ.อรวิน วัลลิกากร
สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่เกี่ยวข้อง