Info วัณโรค
หน้าแรก
เช็กสัญญาณเตือนเสี่ยง “วัณโรค”
เช็กสัญญาณเตือนเสี่ยง “วัณโรค”

“วัณโรค” เป็นแล้วไม่เท่ากับตาย และไม่ใช่โรคที่น่ากลัวอีกต่อไปหากได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีและกินยาจนครบก็สามารถรักษาได้ แต่หากระบบภูมิคุ้มกันร่างกายบกพร่อง โอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำก็มีความเป็นไปได้สูง

ปัจจัยเสี่ยง

  • พบได้ในเด็กเล็กและผู้สูงอายุที่ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  • ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเอดส์ หรือผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน
  • ผู้ที่สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรค

อาการ

  • ไอเรื้อรังนานเกิน 2 สัปดาห์ขึ้นไป
  • น้ำหนักลด เบื่ออาหาร
  • ร่างกายอ่อนเพลีย
  • มีไข้ต่ำช่วงบ่ายและเหงื่อออกตอนกลางคืน
  • ไอมีเสมหะปนเลือด
  • เจ็บหน้าอก หายใจติดขัด

 

ข้อมูลจาก
ผศ. นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์
สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่เกี่ยวข้อง