การใช้ชุดตรวจHIVcs6-01.001
หน้าแรก
หากสงสัยว่าติดเชื้อเอชไอวี ควรทำอย่างไร
หากสงสัยว่าติดเชื้อเอชไอวี ควรทำอย่างไร

การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีสามารถตรวจที่โรงพยาบาลหรือการใช้ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง
✨การตรวจที่โรงพยาบาล จะได้ผลที่แม่นยำถ้ามีความเสี่ยงมานานกว่า 14 วัน
✨ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ตรวจได้ทั้งจากเลือดและน้ำลาย ควรซื้อชุดตรวจที่ได้รับการรับรอง
✨ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง จะมีประสิทธิภาพหลังเกินระยะหลบ ซึ่งเท่ากับ 90 วันหลังจากมีความเสี่ยง
📌หากใช้ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองแล้วผลเป็นบวก ควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจยืนยันและเข้าสู่การรักษา

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง