5_โรคกับหน้าฝน-01
หน้าแรก
หมอรามาฯ แนะ 5 กลุ่มโรคที่ควรระวังในช่วงหน้าฝน
หมอรามาฯ แนะ 5 กลุ่มโรคที่ควรระวังในช่วงหน้าฝน

1. โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น

  • ไข้หวัดใหญ่
  • ไข้หวัด
  • คออักเสบ

2. โรคเยื่อบุตาอักเสบ เช่น

  • โรคตาแดง

3. โรคระบบทางเดินอาหาร เช่น

  • โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน

4. โรคติดต่อจากแมลงที่เป็นพาหะ เช่น

  • ไข้เลือดออก

5. โรคติดเชื้อทางบาดแผล

  • โรคฉี่หนู

 

ข้อมูลจาก
อ. นพ.ธเนศ แก่นสาร
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่เกี่ยวข้อง