S__11395075
หน้าแรก
หน้ากากอนามัย ใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
หน้ากากอนามัย ใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

นอกจากจะมาแชร์วิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องแล้ว เรายังมีวิธีการดูแลและป้องกันตัวเอง หากตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีหน้ากากอนามัยมาแนะนำดังนี้
ผู้ที่ควรใส่หน้ากากอนามัยคือ ผู้ป่วยที่มีน้ำมูก ไอ หรือจาม และคนที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ เช่น ขับรถแท็กซี่ ทำงานในสนามบิน โรงพยาบาล หรืออยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนมาก ๆ หรือแออัด

วิธีใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง

 • ทำความสะอาดมือก่อนใส่หน้ากาก
 • หันด้านที่มีสีออกข้างนอก หันด้านสีขาวเข้าตัว
 • จับสายจากด้านข้างแล้วคล้องที่หลังหู
 • กดแกนโลหะด้านบนให้แนบกับหน้า
 • ดึงหน้ากากด้านล่างให้ถึงใต้คาง

วิธีถอดหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง

 • ใช้นิ้วเกี่ยวสายคล้องเพื่อทิ้งลงถังขยะ
 • ห้ามสัมผัสหน้ากากโดยตรง
 • หากสัมผัสหน้ากากที่ใช้แล้ว ให้ล้างมือให้สะอาด

ถ้าไม่มีหน้ากากอนามัยทำอย่างไร

 • หาก ไอ จาม ให้ใช้แขนเสื้อหรือผ้า ปิดปากแทน ไม่ควรใช้มือเพราะเชื้อโรคจะติดมากับมือ ทำให้มีโอกาสแพร่เชื้อสูง
 • พกแอลกอฮอล์เจลหรือสเปรย์ ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมคือ 70% หรือไม่ต่ำกว่า 50%
 • เช็ดที่จับประตู หรือสิ่งของ ที่มีคนจับบ่อย ๆ

หมายเหตุ การใส่หน้ากากอนามัยไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100% ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชน ล้างมือให้สะอาด และอยู่ให้ห่างคนที่ป่วยจะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้

 

ข้อมูลจาก
ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่เกี่ยวข้อง