S__207601852
หน้าแรก
สมองดี รับสิ้นปี กับท่าบริหารสมองเสื่อม
สมองดี รับสิ้นปี กับท่าบริหารสมองเสื่อม

5 ท่า ง่าย ๆ ที่ใช้ในการบริหารสมอง

ท่าที่ 1 ท่าบริหารปุ่มสมอง

ใช้มือขวานวดไหปลาร้าด้านซ้ายเบา ๆ 30 วินาที แล้วเปลี่ยนข้าง
ประโยชน์ ช่วยกระตุ้นให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้น

ท่าที่ 2 ท่าบริหารปุ่มขมับ

นวดขมับทั้งสองข้างเบา  ๆ  30 วินาที
ประโยชน์ ช่วยให้สมองทั้งสองซีกทำงานสมดุลกัน

ท่าที่ 3 ท่าจีบแอล

มือซ้ายทำท่าจีบ มือขวาทำท่าแอล จากนั้นให้มือซ้ายทำท่าแอล แล้วมือขวาทำท่าจีบ ทำสลับไปมาประมาณ 10 ครั้ง
ประโยชน์ ช่วยกระตุ้นการทำงานที่ประสานกันระหว่างตากับมือ

ท่าที่ 4 ท่าโป้งก้อย

ใช้มือซ้ายชูนิ้วก้อย และมือขวาชูนิ้วโป้ง จากนั้นหมุนมือสลับจากชูนิ้วก้อยเปลี่ยนเป็นนิ้วโป้ง จากที่ชูนิ้วโป้งเปลี่ยนเป็นชูนิ้วก้อย ทำสลับกันไปมา 10 ครั้ง
ประโยชน์ ช่วยให้สมองสั่งการได้ดีขึ้น ฝึกจิตให้มีสมาธิในการรับรู้

ท่าที่ 5 ท่าแตะหู

ใช้มือซ้ายอ้อมด้านล่างไปจับหูขวา ใช้มือขวาอ้อมด้านบนไปจับหูซ้าย จากนั้นสลับข้างทำสลับกันไปมา 10 ครั้ง
ประโยชน์ ช่วยเรื่องความคิด ป้องกันอาหารหลงลืม บริหารสมองส่วนที่คิดคำนวณและกะระยะให้ทำงานได้ดีขึ้น

 

ข้อมูลโดย
คุณนุสรา กลิ่นสุคนธ์
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬารามาธิบดี หน่วยสวัสดิการ
งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่เกี่ยวข้อง